Slovník pojmů

A

API (Application Programming Interface)

Aplikačné programovacie rozhranie, ktoré umožňuje prepojenie rôznych systémov. Rozhranie API umožňuje aplikáciám vzájomne komunikovať a zdieľať údaje.

Príklad: API možno použiť na prepojenie e-shopu s platobnou bránou, aby zákazník mohol zaplatiť za svoj tovar.

A/B testování

Metóda používaná na testovanie rôznych verzií webovej stránky alebo e-shopu s cieľom zistiť, ktorá je najefektívnejšia. A/B testovanie sa používa na testovanie rôznych faktorov, ako je dizajn, obsah alebo umiestnenie výzvy na akciu.

Príklad: E-shop môže pomocou A/B testovania zistiť, ktorý nadpis produktovej stránky je účinnejší v tom, že prinúti zákazníkov k nákupu.

 

AdBlock

Rozšírenie webového prehliadača, ktoré blokuje reklamy. AdBlock môže znížiť návštevnosť vášho e-shopu, pretože zákazníci vidia menej reklám.

Affiliate marketing

Metóda propagácie tovaru alebo služieb prostredníctvom partnerov, ktorí dostávajú províziu za každý úspešný predaj. Affiliate marketing je účinný spôsob, ako osloviť nových zákazníkov a zvýšiť predaj. 


Príklad: e-shop môže spolupracovať s influencermi, ktorí budú propagovať jeho produkty na svojich sociálnych sieťach.

AIDA

Model správania zákazníka pozostávajúci zo štyroch fáz: pozornosť, záujem, túžba, akcia. AIDA je model, ktorý možno použiť na pochopenie toho, ako zákazníci pristupujú k nákupu výrobku alebo služby. 

Príklad: E-shop môže použiť model AIDA na vytvorenie obsahu, ktorý upúta pozornosť zákazníkov, vzbudí ich záujem o produkt a nakoniec ich podnieti k nákupu.

B

Brand

Anglický názov pre značku výrobku, služby alebo organizácie. Značka predstavuje okrem samotnej grafiky aj celú podstatu značky, t. j. názov, poslanie atď.

Banner

Banner je grafický prvok/formát používaný v online reklame na webe aj mimo neho. Najčastejšie má podobu štvorca alebo obdĺžnika.

 

Brand manuál

Je to dokument, ktorý poskytuje podrobné pokyny a špecifikácie týkajúce sa vizuálnej identity a komunikácie konkrétnej značky. Tento dokument slúži na zachovanie konzistentnosti prezentácie značky v rôznych komunikačných kanáloch a médiách.

C

Carousel 

V e-commerce možno pojem karusel chápať ako "obrázkový kolotoč" alebo "slider". Ide o interaktívny prvok, ktorý zobrazuje sériu bannerov alebo obrázkov. Zákazníci môžu prechádzať jednotlivými bannermi pomocou šípok alebo nastaveného automatického prehrávania.

CTA

"Call to Action" alebo "Výzva k akcii". Tento prvok je určený na to, aby návštevníkov prinútil vykonať konkrétnu akciu, ktorú chce marketér, prevádzkovateľ e-shopu alebo tvorca webu dosiahnuť. Najbežnejšia forma CTA je prezentovaná prostredníctvom tlačidla, odkazu alebo interaktívneho prvku, ktorý vyzýva zákazníka na vykonanie konkrétnej akcie.

D

 

E

E-mail marketing

Zasielanie newsletterov alebo propagačných e-mailov konkrétnym odberateľom prostredníctvom e-mailu.

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

Page load speed

Doba, za ktorú sa webová stránka načíta úplne, môže ovplyvniť používateľský zážitok a hodnotenie optimalizácie pre vyhľadávače (SEO).

 

Q

 

R

Responzivita

Prispôsobenie webových stránok rôznym veľkostiam obrazoviek, od smartfónov po notebooky a tablety.

 

S

SEO

Skratka Search Engine Optimization alebo optimalizácia pre vyhľadávače. Ide o metódy vedúce k získaniu čo najvyšších pozícií danej webovej stránky/e-shopu vo vyhľadávačoch.

SSL certifikáty

Certifikáty Secure Socket Layer šifrujú informácie odosielané medzi webovými lokalitami a ich používateľmi, čím zabezpečujú bezpečné a šifrované pripojenie.

 

Social Media Marketing

Používanie sociálnych médií na propagáciu a predaj produktov, interakciu s potenciálnymi zákazníkmi a zvyšovanie povedomia o značke.

 

T

 

U

User Experience (UX)

Proces, ktorý skúma, ako používatelia vnímajú digitálny produkt, službu alebo systém a ako s nimi komunikujú. Návrh UX zahŕňa aspekty, ako sú funkčnosť, použiteľnosť, efektívnosť a zábava. Cieľom dizajnu UX je vytvárať produkty a služby, ktoré používateľom poskytujú zmysluplné a príjemné zážitky.

 

V

 

W

 

X

 

Y

 

Z