Migrácia dát

V migrácii sme sakramentsky dobrí. Nebudeme prevážať dodávku plnú utečencov, ale postaráme sa o prenos dát z pôvodného e-shopu do Shoptetu. Prenesieme všetko, čo nám Shoptet umožní importovať. Zvyčajne ide o produkty so všetkými dostupnými informáciami, štruktúru kategórií a databázu registrovaných zákazníkov. Všetko prenesieme v najvyššej možnej kvalite - informácie, ktoré nebudú dostupné v exporte priamo z vášho systému, vytiahneme vlastným spôsobom. Garantujeme, že počas migrácie o nič neprídete. Samozrejme, myslíme tým aj nastavenie presmerovania URL, ktoré je nevyhnutné na to, aby ste po prechode na Shoptet nestratili vybudované pozície vo vyhľadávačoch.

Napojenie dodávateľa

Okrem jednorazovej migrácie dát dokážeme napojiť akýkoľvek dátový súbor, ktorý bude automaticky importovať údaje do systému Shoptet v pravidelných intervaloch. Či už ide o XML feed od vášho dodávateľa, alebo možno o súbor z vášho skladového systému. Náš mostík sa postará o úpravu a import údajov, čo znamená, že tento prenos môžeme maximálne prispôsobiť bez potreby napojenia modulov tretích strán.